Sitemap | Kết nối với chúng tôi:

Dòng Lắp Mảnh

OSG phát triển dòng sản phẩm phay lắp mảnh chất lượng cao phù hợp gia công công thô và tinh. Với sự đa dạng của mảnh cắt và thân cán, sẽ giúp khách hàng lựa chọn giải pháp tối ưu cho gia công sản phẩm.

OSG E-Catalogue : https://www.osg.co.jp/en/products/indexable/index.html

PXDseri

Khoan PXD

PHPseri

Khoan PHP

Right