Sitemap | Kết nối với chúng tôi:

Mũi Taro

Taro OSG cung cấp Quý Khách hàng giải pháp tối ưu cho gia công ren lỗ, giúp tiết kiệm chi phí gia công. Với nhiều dòng sản phẩm Taro đa dạng (Taro nén, taro xoắn, taro thẳng, taro tay) phù hợp gia công cho nhiều vật liệu khác nhau.

Taro OSG E-Catalogue : https://www.osg.co.jp/en/products/tap/index.html

Bảng tra tiêu chuẩn size lỗ trước taro : https://osg.icata.net/iportal/cv.do?c=138540000&pg=472&v=OSGDCS01&d=OSGD01

 

 

taro-xoan-tin-sft

Taro OSG TiN-SFT

icon pdf dl

taro-tay-tin-ht

Taro OSG TiN-HT

icon pdf dl

taro-xoan-a-sft

Taro OSG A-SFT

icon pdf dl

taro-xoan-ex-h-sft

Taro OSG EX-H-SFT

icon pdf dl

taro-tay-v-xpm-ht

Taro OSG V-XPM-HT

icon pdf dl

taro-thang-tin-pot

Taro OSG TiN-POT

icon pdf dl

taro-nen-tin-nrt

Taro OSG TiN-NRT

icon pdf dl

taro-nen-s-xpf

Taro OSG S-XPF

icon pdf dl

Right