Sitemap | Kết nối với chúng tôi:

Mũi Phay

Hãng OSG có nhiều năm nghiêng cứu và phát triển các dòng mũi phay từ vật liệu thép gió, hợp kim, CBN và Kim cương. Nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa sản xuất từ các ngành công nghiệp như ôtô, điện tử, khuôn mẫu, hàng không, năng lượng...

OSG E-Catalogue : https://www.osg.co.jp/en/products/endmill/index.html

mui-phay-wxl-ebd

Mũi Phay WXL-EBD

icon pdf dl

mui-phay-si-resf

Mũi Phay Si-RESF

icon pdf dl

mui-phay-wxl-1.5d-de

Mũi Phay WXL-1.5D-DE

icon pdf dl

mui-phay-wxl-ebd7

Mũi Phay WXL-EBD

icon pdf dl

mui-phay-wxl-eds

Mũi Phay WXL-EDS

icon pdf dl

mui-phay-wxl-ln-ebd

Mũi Phay WXL-LN-EBD

icon pdf dl

mui-phay-ex-tin-eds

Mũi Phay EX-TiN-EDS

icon pdf dl

mui-phay-wxl-ln-ebd

Mũi Phay WXL-LN-EBD

icon pdf dl

Right