Sitemap | Kết nối với chúng tôi:

Mũi Khoan

Mũi khoan hãng OSG được nghiêng cứu và phân chia thành nhiều loại cấp bậc thép gió cũng như hợp kim, mỗi dòng mũi khoan sẽ được dùng hiệu quả cao nhất cho từng nhóm vật liệu khác nhau, kết hợp với điều kiện máy gia công từ khách hàng.

OSG E-Catalogue : https://www.osg.co.jp/en/products/drill/index.html

mui-khoan-ex-sus-gds

EX-SUS-GDS

icon pdf dl

mui-khoan-ex-gdxl

Mũi khoan EX-GDXL

EX-GDXL Spec

icon pdf dl

mui-khoan-pxd

Mũi khoan PXD

PXD Spec

icon pdf dl

mui-khoan-vph-gds

Mũi khoan VPH-GDS

VPH-GDS Spec

icon pdf dl

mui-khoan-vp-ho-gds

Mũi khoan VP-HO-GDS

VP-HO-GDS Specification

icon pdf dl

mui-khoan-wd-4d

Mũi khoan WD-4D

WD-4D Spec

icon pdf dl

mui-khoan-wdo

Mũi khoan WDO

WDO Spec

icon pdf dl

mui-khoan-wdo-sus

Mũi khoan WDO-SUS

WDO-SUS Spec

icon pdf dl

mui-khoan-TRS-HO

Mũi khoan TRS-HO

TRS-HO Spec

icon pdf dl

mui-khoan-UVM

Mũi khoan Micro UVM

UVM Micro Drill Spec

icon pdf dl

mui-khoan-wx-ms-gds

Mũi khoan WX-MS-GDS

WX-MS-GDS Spec

icon pdf dl

mui-khoan-ADF1

Mũi khoan ADF

icon pdf dl

Right