Sitemap | Kết nối với chúng tôi:

Sản Phầm Khác

Ngoài các sản phẩm chính như mũi khoan, phay, taro, bàn cán ren...như trên. Hãng OSG có thêm các dòng sản phẩm chất lượng cao như chuôi kẹp mũi taro, chuôi kẹp nhiệt cùng máy nung, đĩa cưa, dao tiện bậc.

OSG E-Catalogue : https://www.osg.co.jp/en/products/others/index.html

Right