Sitemap | Kết nối với chúng tôi:

Dưỡng Ren OSG

Dưỡng ren OSG có độ chính xác và chất lượng cao cho các loại ren chuẩn JIS, ISO, DIN...và chuẩn ren đặc biệt. OSG phát triển Dòng dưỡng ren mới với lớp phủ TiN, DLC nhằm tăng độ bền khi sử dụng đo kiểm với tần suất cao.

OSG E-Catalogue : https://www.osg.co.jp/en/products/gauge/index.html

Gaugenew

Dưỡng Ren OSG

 icon pdf dl

Right